Medicijnconsult

Voor aanvraag van een medicijnconsult kunt u contact met ons opnemen middels onderstaand contactformulier of via het email-adres: info@jeroenboschapotheek.nl.

We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. We gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u de gegevens invult. Alle gegevens die u hieronder invult versturen we beveiligd (versleuteld). Hiermee zorgen we voor ervoor dat uw gegevens niet door anderen ingezien kunnen worden of dat uw gegevens door anderen worden misbruikt.