Dure geneesmiddelen bij de Jeroen Bosch Apotheek

1-1-2013

De overheid heeft besloten dat deze geneesmiddelen voortaan door het ziekenhuis betaald en verstrekt moeten worden. De verwachting is dat daarmee de totale kosten voor deze middelen verminderd kunnen worden.

Voor uw behandeling verandert er niets. Er zijn voor u ook géén financiële gevolgen.

Om welke geneesmiddelen gaat het?
Geneesmiddelen tegen kanker:
- Imatinib (Glivec®), gefitinib (Iressa®), erlotinib (Tarceva®), Sunitinib (Sutent®), sorafenib (Nexavar®), dasatinib (Sprycel®), lapatinib (Tyverb®), nilotinib (Tasigna®), Everolimus (uitsluitend Afinitor® en Votubia®), Pazopanib (Votrient®), mitotaan (Lysodren®), bexaroteen (Targretin®), abirateron (Zytiga®), Lenalidomide (Revlimid®).

Groeihormonen:
- Somatropine (Genotropin®, Humatrope®, Norditropin®, NutropinAq®, Omnitrope®, Zomacton®)
- Mecasermine (Increlex®)

Wat verandert er?
Oude situatie:
Tot 1 januari 2013 worden deze middelen vergoed vanuit het zogenaamde geneesmiddelenvergoedingssysteem. U haalt het geneesmiddel op bij uw eigen apotheek, of het wordt geleverd via een speciale landelijke leverancier. Zij sturen een rekening naar uw zorgverzekeraar. Deze vergoedt de kosten.

Nieuwe situatie:
Vanaf 1 januari 2013 vallen bovengenoemde geneesmiddelen onder de ziekenhuiszorg. Het ziekenhuis zorgt voortaan voor de verstrekking. U kunt deze geneesmiddelen daarom alleen nog ophalen bij de apotheek van het ziekenhuis, als u op controle bij de arts gaat. Als u niet op controle hoeft, kan het middel eventueel thuisbezorgd worden. Het ziekenhuis stuurt de rekening naar uw zorgverzekeraar. Deze vergoedt de kosten.

Wat betekent het voor u?
U kunt de bovengenoemde geneesmiddelen vanaf 1 januari 2013 alleen nog geleverd krijgen via de Jeroen Bosch Apotheek, niet meer via uw eigen apotheek of speciale leverancier. Uw eigen apotheek zal u hierover berichten. Vanaf 15 december zijn de geneesmiddelen bij de Jeroen Bosch Apotheek beschikbaar.

Voor uw behandeling zijn er géén gevolgen: uw huidige medicatie zal door deze maatregel niet veranderen. U blijft gewoon uw geneesmiddel ontvangen. Er zijn ook geen financiële gevolgen voor u.

Hoe vindt de levering van deze geneesmiddelen plaats per 1 januari 2013?

Direct na uw polikliniekbezoek
Uw behandeld arts geeft u een recept mee tijdens uw polikliniekbezoek, of faxt dit naar de Jeroen Bosch Apotheek. Bij de Jeroen Bosch Apotheek kunt u het geneesmiddel ophalen. Deze apotheek bevindt zich in het ziekenhuis op de begane grond, naast de uitgang. De apotheek geeft u de afgesproken hoeveelheid mee. Meestal is dat voldoende tot de volgende controle, of voor maximaal drie maanden.

Thuislevering
In sommige gevallen is het mogelijk om uw geneesmiddel thuisbezorgd te krijgen. U vult hiervoor samen met de apotheek een intakeformulier in. Bezorgservice Alliance belt u om af te spreken wanneer de volgende levering nodig is en wanneer ze precies gaan bezorgen.

Extra medicatie nodig?
Het kan gebeuren dat u niet voldoende geneesmiddel meer op voorraad heeft. Bijvoorbeeld als uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek is uitgesteld. Neemt u in dit geval contact op met uw behandelend arts voor een nieuw recept. Vervolgens zorgt de Jeroen Bosch Apotheek voor een extra levering. Gaat het om groeihormonen? Dan kunt u rechtstreeks met de apotheek bellen voor een extra levering. Voor groeihormonen heeft u namelijk een jaarrecept gekregen.

Goed om te weten…
De Jeroen Bosch Apotheek levert uw geneesmiddel bij voorkeur aansluitend aan uw polikliniekbezoek. Maar u kunt het middel eventueel ook buiten kantoortijden ophalen, bijvoorbeeld als het om een extra levering gaat. Daar worden geen extra kosten voor gerekend. De Jeroen Bosch Apotheek is 24 uur dag geopend, zeven dagen per week.

Als u vragen heeft…
Heeft u vragen? Dan kunt u altijd terecht bij de Jeroen Bosch Apotheek. Het telefoonnummer is (073) 553 59 99.
E-mail: info@jeroenboschapotheek.nl

Er staan nog geen foto's in het systeem!

Algemeen nieuws
JBA nieuws