Sneller geholpen en meer gemak in de Apotheek

1-3-2019

Bezoekers van de Apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zullen merken dat er veel veranderd is. Er heeft namelijk een verbouwing plaatsgevonden. Op 28 februari is de Apotheek daarom ook feestelijk geopend. Door het maken van meer balies en een uitbreiding van de medicijnrobot, kunnen bezoekers sneller geholpen worden. Daarnaast kunnen mensen in de Apotheek op afspraak hun medicijngegevens laten controleren. Dit zijn mensen die komen voor een geplande operatie of eerste chemokuur.

De opening van de verbouwde apotheek werd verricht door de familie Wakker. Zij komen regelmatig in de apotheek. Meneer Wakker is bakker geweest en daarom brengt de familie al jaren iets lekkers mee voor de medewerkers van de apotheek, als waardering voor goede service. De medewerkers van de apotheek vonden het een leuk gebaar om de familie de opening te laten doen, door hen het virtuele lint door te laten 'knippen'.

Efficiënter werken

“We wilden efficiënter werken, zodat de Apotheek kortere wachttijden heeft en we bezoekers beter kunnen helpen.” aldus Susan de Waal, farmakundige in de Apotheek. En dat is gelukt. Door de verbouwing is de wachtruimte van de Apotheek vergroot en zijn er vijftien in plaats van elf balies, waardoor de wachttijd wordt verkort. Ook de medicijnrobot is uitgebreid, waarin nu meer medicijnen opgeslagen zijn, die makkelijker gecontroleerd en sneller uitgegeven worden. Daarnaast is er bij de ingang een interactief scherm gekomen, waarop bezoekers door het vrij verkrijgbare assortiment kunnen klikken.

Nieuwe locatie CAP

Drie van de vijftien balies zijn in gebruik genomen door het Centraal Apotheek Punt (CAP). Hier bespreekt en controleert een apothekersassistent alle medicijngegevens met mensen die komen voor een geplande operatie of eerste chemokuur.

Wat is het CAP en hoe werkt het?
Vorig jaar is in het JBZ onderzocht welke risico’s er zijn bij het overdragen van medicijngegevens onder andere bij een operatie. “Door in plaats van vijf keer het medicijngebruik in één keer goed te controleren, is er een beter overzicht van het medicijngebruik van mensen. Hierdoor besparen we tijd en worden er geen fouten gemaakt.” vertelt medicatieveiligheidsadviseur Dianne van Abeelen.

Daarom is er in september 2018 gestart met het CAP voor mensen die voor een operatie komen. In 2019 is het CAP uitgebreid voor mensen die een eerste chemokuur krijgen. Op het CAP voert de apothekersassistent het medicijngebruik in één keer goed in, zodat dit tijdens de opname niet hoeft te gebeuren. Er wordt bij opname wel gecontroleerd of er wijzigingen in het medicatiegebruik zijn. Aan het einde van de opname van mensen die geopereerd zijn, komt een apothekersassistent naar de afdeling om te controleren of het medicijngebruik veranderd is. Bij mensen die een chemokuur krijgen worden de thuisapotheek en eventueel de trombosedienst geïnformeerd. Hierdoor verlopen opname en ontslagproces gemakkelijker en is de keten goed geïnformeerd over het medicatiegebruik.


<< 1 >> 

Algemeen nieuws
JBA nieuws